MENGETAHUI MASUK WAKTU

Iaitu mengetahui masuk waktunya dengan yakin atau zonni. Tidak sah bersembahyang tampa mengetahui masuknya dengan yakin atau zonni, walaupun sembahyang itu telah dilakukan di dalam waktunya

Pulau Pangkor