MENGETAHUI MASUK WAKTU

Iaitu mengetahui masuk waktunya dengan yakin atau zonni. Tidak sah bersembahyang tampa mengetahui masuknya dengan yakin atau zonni, walaupun sembahyang itu telah dilakukan di dalam waktunya