MENGHADAP KIBlAT (KA'ABAH)

Walaupun kiblat itu dikira dengan cara berijtihad sendiri (Bagi mereka yang tinggal berjauhan dari Ka'abah)

Pulau Pangkor