MENINGGALKAN BERKATA-KATA

Iaitu meninggalkan berkata-kata dengan sengaja yang bukan Quran, Zikir asau Doa. Batal sembahyang dengan berkata-kata dua huruf, sama ada difahami atau tidak perkataan itu atau dengan satu huruf yang difahami, seperti kuruf (Kop dibawah = ky ) yang bermakna berjaga-jaga atau (Ain dibawah = ie) yang bermakna pelihara. atau berkata dengan satu huruf yang bermad seperti alif, wau atau yaa, itu pun terjadi dua huruf juga yang membatalkan sembahyang.

Pulau Pangkor